KONSULTER INOM FASTIGHETSFÖRVALTNING

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning, tjänster och lösningar – med långsiktighet och helhetsperspektiv för ett lönsamt och framgångsrikt fastighetsägande.

Om Oss

Vi på Förvaltningsutveckling Sverige AB har tillsammans en lång och bred operativ erfarenhet av ledande roller i större fastighetsförvaltande organisationer, både på beställar- och entreprenörssidan samt även som konsulter. Genom åren har vi genomfört cirka 300 projektuppdrag som rådgivande konsulter med specialisering mot fastighetsförvaltning i olika kundsegment, där av har vi byggt upp en stark bas av erfarenhet och kompetens vilket garanterar ett strukturerat och effektivt utförande av våra uppdrag.
 
Vi bidrar till att skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt fastighetsförvaltande och en helhetssyn inom organisationen för er som kund, vilket är en förutsättning för ett långsiktigt lönsamt fastighetsägande.
Building
houseVåra tjänsteområden

Process- och strukturutveckling

Förvaltningsplaner – Arbetsprocesser – Interna verksamhetsbeskrivningar (Aff) – Kalkylering – Personaldimensionering – Befattnings- och rollbeskrivningar

Entreprenadutveckling (Aff)

Upphandlingar (förvaltning, drift och FM) – Analys av entreprenader – Utveckling beställarorganisation – Drifts- och kvalitetsrevisioner – Entreprenadbesiktning – Utbildning – Implementeringsledning

Organisationsutveckling

Strategisk rådgivning – Organisations- och verksamhetsutredning – Affärs- och verksamhetsplaner – Balanserat styrkort – Benchmarking och nyckeltalsanalyser – Sourcinganalyser – Förändringsledning

Nyheter

[2021-10-11]

FuS nyanställer! Med ett stadigt ökat inflöde av uppdrag, så tog vi beslutet att utöka vår personalstyrka med en medarbetare till. Valet föll på en nyexaminerad facility manager med flerårig erfarenhet som fastighetstekniker. Rekryteringen medför att vårt tjänsteerbjudande inom FM och förvaltningsrådgivning tydligare kan fokuseras och breddas. Välkommen David!

[2021-06-07]

FuS får förtroendet i fyra större uppdrag. Uppdragen består utav både entreprenadupphandling och organisationsutveckling för beställare inom privat och offentlig sektor.

[2021-03-16]

FuS avslutar uppdrag avseende upphandling och förhandling av ekonomisk förvaltning till en bostadsrättsförening om 310 lägenheter i Malmö.

Referensprojekt

Entreprenadutveckling

Analys av entreprenadavtal för förvaltning och drift. Entreprenadutveckling och upphandlingsstrategier samt löpande rådgivning och stöd.

Utbildning

Utbildning i AFF och hur det tillämpas i praktiken.

Process- och strukturutveckling

Rådgivning och stöd kring kalkyl och arbetsprocesser m m.

Kontakt

Robert Lucchesi

Konsult / Delägare

Roger Bengtsson

Konsult / Delägare