KONSULTER INOM FASTIGHETSFÖRVALTNING

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning, tjänster och lösningar – med långsiktighet och helhetsperspektiv för ett lönsamt och framgångsrikt fastighetsägande.

Om Oss

Vi på Förvaltningsutveckling Sverige AB har tillsammans en lång och bred operativ erfarenhet av ledande roller i större fastighetsförvaltande organisationer, både på beställar- och entreprenörssidan samt även som konsulter. Genom åren har vi genomfört cirka 300 projektuppdrag som rådgivande konsulter med specialisering mot fastighetsförvaltning i olika kundsegment, där av har vi byggt upp en stark bas av erfarenhet och kompetens vilket garanterar ett strukturerat och effektivt utförande av våra uppdrag.
 
Vi bidrar till att skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt fastighetsförvaltande och en helhetssyn inom organisationen för er som kund, vilket är en förutsättning för ett långsiktigt lönsamt fastighetsägande.
Building

Våra tjänsteområden

Process- och strukturutveckling

Förvaltningsplaner – Arbetsprocesser – Interna verksamhetsbeskrivningar (Aff) – Kalkylering – Personaldimensionering – Befattnings- och rollbeskrivningar

Entreprenadutveckling (Aff)

Upphandlingar (förvaltning, drift och FM) – Analys av entreprenader – Utveckling beställarorganisation – Drifts- och kvalitetsrevisioner – Entreprenadbesiktning – Utbildning – Implementeringsledning

Organisationsutveckling

Strategisk rådgivning – Organisations- och verksamhetsutredning – Affärs- och verksamhetsplaner – Balanserat styrkort – Benchmarking och nyckeltalsanalyser – Sourcinganalyser – Förändringsledning

Interim

Ledande befattningar: VD, fastighetschef, driftschef, projektchef, facility manager m fl
Operativa befattningar: Projektledare, Teknisk förvaltare m fl

Nyheter

[2022-01-21] Lansering av nytt tjänsteområde

FuS startar från och med 2022 upp ett nytt tjänsteerbjudande – FuS Interim. FuS Interim blir en naturlig utveckling av vår verksamhet då vi ofta springer på behoven i våra nuvarande kunduppdrag och ofta får frågan om vi kan erbjuda även dessa tjänster. Vi ser också att allt fler har behoven och efterfrågar interimslösningar varför denna satsning ligger helt rätt i tiden.

[2022-01-05] AFF-forum

FuS är sedan hösten 2021 medlemmar i AFF-forum. Genom att vara medlem i AFF-forum ser vi möjligheten i att kunna få vara med och påverka utvecklingen av AFF samt att få synas utåt som specialister inom avtal för fastighetsförvaltning. Kontakta oss gärna om ni har frågor som berör AFF.

[2021-10-11] Nyanställer

FuS nyanställer! Med ett stadigt ökat inflöde av uppdrag, så tog vi beslutet att utöka vår personalstyrka med en medarbetare till. Valet föll på en nyexaminerad facility manager med flerårig erfarenhet som fastighetstekniker. Rekryteringen medför att vårt tjänsteerbjudande inom FM och förvaltningsrådgivning tydligare kan fokuseras och breddas. Välkommen David!

Referensprojekt

Entreprenadutveckling

Analys av entreprenadavtal för förvaltning och drift. Entreprenadutveckling och upphandlingsstrategier samt löpande rådgivning och stöd.

Utbildning

Utbildning i AFF och hur det tillämpas i praktiken.

Process- och strukturutveckling

Rådgivning och stöd kring kalkyl och arbetsprocesser m m.

Kontakt

Robert Lucchesi

Konsult / Delägare

Roger Bengtsson

Konsult / Delägare